Integritetspolicy

Personuppgiftshantering på BUTIKEDEN.SE

Nya regler om skydd vid behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde nya EU-regler om skydd vid behandling av personuppgifter i kraft – Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679. På engelska kallas förordningen General Data Protection Regulation, (GDPR) och i Sverige heter den Dataskyddsförordningen. Butikeden.se är i vissa fall personuppgiftsansvarig vid behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen.

All personlig information som du lämnar till oss används bara inom företaget för att kunna ge dig så bra service som möjligt vid återkommande köp. Vi lämnar inte ut några personuppgifter till andra företag eller privatpersoner.

Dina uppgifter kan användas för utskick av info och erbjudanden till dig.

Om du har lämnat dina personuppgifter till oss för att vi ska kunna erbjuda dig en tjänst eller produkt, sparas uppgifterna enligt gällande rutiner och bara så länge de absolut behövs. Därefter raderas de.

De personuppgifter som lagras är:

  • För och efternamn
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Betalningsuppgifter
  • Kundnummer
  • IP adress

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system.

COOKIES

Vi använder Cookies för att du som kund lättare ska kunna navigera och göra din inköp i vår webshop. Accepterar du inte Cookies kan du själv ställa in din webbläsare så du nekar till lagring av cookies vilket försämrar dina möjligheter att genomföra ett köp. Med hjälp av cookies kan webbplatsen bla hålla reda på vilka varor du har ”lagt i din varukorg”.